decologoblu.jpg
start from my homepage about myself about my first CD mmymusic.jpg mevents.jpg this is where you can contact me personaly my guestbook my articles my lectures Important Good Llinks על התקליטור סולם יעקוב
lectures.jpg

1. DIVERSE FACES OF THE EGO AND THEIR RELATIONSHIPS TO SUFFERING

The lecture was given in a conference on:

"PSYCHOTHERAPY & SELF REALIZATION: THE EGO, THE SUFFERING, THE END OF SUFFERING".

The conference was organized by the International Association of Spiritual Psychiatry which took place in Paris, on April 7-9 1995.

2. MEDITATION AS DESCRIBED BY SPIRITUAL MASTERS, APPLICATIONS IN PSYCHOTHERAPY, RELATED STUDIES AND RESEARCH

The lecture was given in an international conference on:

"SPIRITUAL APPROACH IN PSYCHIATRY "MEDITATION & PSYCHOTHERAPY"

in Lyon, France on March 18-19, 1994.

רשימת הרצאות של בריג'יט

רשימת הרצאות

  · התפתחות הפסיכולוגיה הרוחנית בעולם
  · מהפכת העידן הפסיכולוגי
  · המסורות הרוחניות ותרומתן לפסיכולוגיה
  · החלום בהיבט הפסיכולוגי והרוחני
  · המוות ואחרי – תיאוריות ומחקרים / על חוויות של מוות קליני
  · מפסיכולוגיה לגלגול נשמות (חיים טרום לידתיים וחיים קודמים)
  · שירה ופסיכולוגיה – היבטים ומשמעויות
  · הצליל הפנימי של האדם - עבודה עם הקול כביטוי לנפש ולנשמה
  · רגשות, שירה ופסיכולוגיה
  · שירה רוחנית לריפוי הנפש והחיבור לנשמה
  · האם אנו רוצים לדעת את האמת על עצמנו?
  · עבודה עם קערות טיבטיות

טיפול ברגרסיה

בריג'יט קשטן הינה פסיכולוגית קלינית בכירה המשלבת בהרצאותיה את נסיונה העשיר כפסיכולוגית בכירה במוסדות ממשלתיים יחד עם ידע רב שרכשה בתחומי הפילוסופיה והמטפיזיקה. היא מתמחה בפסיכולוגיה הטרנספרסונלית, זרם בפסיכולוגיה שנוסד על ידי ויקטור פרנקל, קרל גוסטב יונג, קרל רוג'רס, אברהם מסלאו, אסג'יולי ואחרים, השואף להביא את האדם לבריאות נפשית אופטימלית ע"י שלוב בין חכמת הדורות של המסורות הרוחניות לבין הידע אשר בפסיכולוגיה המודרנית.

בריג'יט הינה הפסיכולוגית הראשונה בארץ שהתמחתה בטפול הקרוי תרפיות המשלבות אפשרות להחזיר את האדם לעברו הרחוק (בילדות, בעת הלידה,בתקופת הטרום-לידה ואף בתקופות חייו הקודמים) לשם שחרור של טראומות, העלאת תובנות והתחברות למקור העוצמה והיצירתיות.
בנוסף בריג'יט גם מרפאה דרך צלילים ובסוף הרצאותיה שרה שירים רוחניים שהיא עצמה הלחינה ושמופיעים בתקליטור שלה בשם: "התעלות" (Elevation )

1. החוויה המיסטית: ההבט הפסיכולוגי

התופעה הנקראת חוויה מסטית מתוארת כאן במסורות הרוחניות של התרבויות השונות וכן בפסיכולוגיה המודרנית החוויה המיסטית הינה חוויה של אושר, אהבה, ידע, שלווה והרמוניה המתוארת ע"י אלו שחוו אותה כהתנסות שהיא מעבר לתפיסה השכלית ובלתי נתנת לבטוי.

מסלאו כינה אותה חווית שיא, כי היא מייצגת את מצב התודעה הגבוה ביותר אליו יכול האדם להגיע ידוע היום שמעבר למצבי התודעה המוכרים לכולם כגון השינה, החלום והערנות ישנם מצבי תודעה אחרים המכונים ע"י החוקרים מצבי תודעה עלאיים המתרחשים במצבים שונים כגון: מדיטציה עמוקה, בעת חוסר הכרה, מוות קליני ובאופן ספונטני בחיי היום יום מבחינה מדעית הוכח שבמצבים אלה גלי הבטה המשודרים בדרך כלל ע"י המח מתחלפים בגלים אטיים יותר, אך בעלי עצמה אנרגטית יותר גבוהה (אלפא, תטה) בהן תפיסתו הרגילה של האדם מתרחבת ופורצת את גבולות הזמן והחלל.

זוהי חוויה המחוללת שנוי עמוק באישיותו של האדם. ההרצאה דנה בהבטיה השונים של התופעה הזו, חשיבותה והשלכותיה בחיי היום יום

2. המוות ואחרי.

בהרצאה זו בריג'יט דנה על שלוש התאוריות העקריות הקיימות בפילוסופיה המבקשות לתת תשובה לשאלות הקיומיות של האנושות: מהותו של האדם, תכליתו בחיים, וסיבת הסבל הקיים בעולם.התאוריה הראשונה היא התשובה שנתנה ע"י הפילוסופים המטריאליסטים המשותפת היום לחלק גדול מן הקהילייה המדעית.התאוריה השניה היא זו של הדתות המונותאיסטיות והתשובה השלישית נתנה ע"י המסורות הרוחניות העתיקות של המזרח(יוגה ובודהיזם לזרמיו השונים) וגם ע"י תורות הנסתר של הדתות המונותאיסטיות כמו הסופיזם באסלם, הקבלה ביהדות והגנוסיס בנצרות.שלושת עקרונות היסוד שעליהם מושתתת התאוריה האחרונה: נצחיות הרוח, ההוולדות החוזרת והצדק המוחלט הקשור לעקרון של הבחירה החופשית נדונים בהרחבה ומוסברים באופן מבריק ומהנה ע"י המרצה המציגה את עמדתה כשהיא מביאה דוגמאות מן הספרות הרוחנית, מנסיונה העשיר עם מטופליה, מגלויה האחרונים של הפיזיקה המודרנית ובעיקר מן המחקרים שנעשו ב 20 השנים האחרונות ע"י פסיכולוגים, סוציולוגים, אנשי מדע, אנתרופולוגים ואנשי רוח על עדויותיהם של למעלה מ 13 מליון אנשים שחוו מוות קליני.

3. הכניסה לפרדס. המיסטיקה היהודית

בהרצאה זו בריג'יט מציגה את הפן האוניברסאלי של תורת הקבלה והחסידות ומציינת את ההבדלים והקווים המקבילים הקיימים בין תורות אלו לבין ההשקפות המיסטיות הקיימות בתורות אחרות. היא מדברת על המשמעות הסמלית של האדם הקדמון ו- 10 הספרות מבחינה רוחנית ופסיכולוגית ועל עקרונותיה של החסידות: הדבקות והשמחה.כמו כן היא מדגישה את תפקידה של השירה והרקוד כדרכים העוזרות לאדם להתעלות מבחינה נפשית ולעורר בלבו כמיהה ואהבה אל מהותו הנצחית.בסוף ההרצאה היא מרוממת את רוח הקהל בשיריה הרוחניים שהיא שרה בקולה המלאכי בלווי גיטרה.

 1
about the designer of this web site